o nás

Kdo nebo co je APIZ?

Jsme sdružením firem a podnikatelů, které se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajícím při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry na internetovém trhu. Za tímto účelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami,kodexem asociace jakož i obecně uznávanými etickými principy vytváříme soubory vnitřních předpisů a norem, které se členové asociace dobrovolně zavázali dodržovat. 

V případě, že zákazník zahlédne u obchodníka certifikát APIZ, může si být jistý, že nákup proběhne zcela korektně a bez problémů, protože daný web splňuje všechny podmínky pro jeho získání a následné udržení.

Certifikát APIZ

Rozdíl mezi obchodem špatným, průměrným a skvělým není vždy patrný na první pohled.... pokud ovšem nezahlédnete certifikát APIZ.

registrace

asociace pro internetové zákazníky

Právo je pouze minimem morálky a ne vždy je pro ochranu zákazníků internetových obchodů dostačující. Členové APIZ se zavázali k dodržování pravidel nad rámec zákona, čímž posouvají kvalitu a spolehlivost internetových nákupů na zcela jinou úroveň.

Kontaktujte nás